Nieuws

155_337_regular_tuurwijde.png
Lenferink Groep herontwikkelt het gebied rondom de Tuurweide in Wijhe

De platte kerk aan de Tuurweide in Wijhe, een passende en ludiek klinkende naam, maar fraai was het gebouw niet. Na jaren van voorbereiding is het vorig jaar gelukt om dit gebied te saneren en opnieuw in te richten. De sanering omvatte de sloop, asbestsanering en verwijdering van aanwezige erfverharding van de voormalige Ontmoetingskerk en herinrichting door bestrating, riolering en openbaar groen, zoals beukenhagen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf Hoek uit Tubbergen onder regie van de Lenferink Groep uit Zwolle en mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van de Regeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving.

Door de realisatie van negen woningen, parkeerruimte en groenvoorziening heeft het gebied een stevige impuls gekregen. De entree van het dorp Wijhe, vanaf de Raalterweg, is daardoor ook verbeterd.

Het plan voor realisatie van zes appartementen is nog niet gerealiseerd. Dit komt omdat nog niet alle appartementen verkocht zijn. Gezien de aantrekkende woningmarkt is er goede hoop dat binnenkort toch de nodige appartementen verkocht worden en dit projectdeel uitgevoerd kan worden. Een exacte termijn hierin is op dit moment nog niet aan te geven.